Przemysł

Przemysł lekki

Jest wiele gałęzi i podgałęzi przemysłu, jednak najbliższą nam w codziennym życiu jest niewątpliwe przemysł…